T90 Güvenlik

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÜVENLİK

Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Güvenlik

 

Genel olarak; Hastane özel güvenlik hizmetleri uygulama açısından en güç alanlardan biri olup, oldukça hassas bir konudur. Güvenlik amacıyla hizmet verilen kişiler;

 •  Hasta kişi
 •  Hastasını hastaneye getiren hasta yakını
 •  Yatılı hastasını ziyarete gelen ziyaretçi
 •  Doktorlar ve tüm hastane personeli şeklinde sıralanabilir.

Tüm bu insanların psikolojik özellikleri, sağlık hizmetlerinin 24 saat süresince tam zamanlı bir şekilde devam etmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının halka açık yerler olması, adli olaylara sık rastlanılması özel olarak hastane güvenlik hizmetlerinin önemini artırır.

T90 ÖZEL GÜVENLİK HİZMLETLERİ olarak; Sağlık sektörü çalışanları ile Hasta ihtiyaç ve beklentileri gözönüne alınıp , hasta yakınlarının psikolojisi düşünülüp, gerekli tedbirleri alarak  hizmet vermekteyiz.

 

Etkili Hastane güvenliği ve hasta güvenliği konularında kullanıldığımız yöntemler;

1- Giriş çıkış noktalarını kontrol, çalışanların, hasta ve yakınlarının huzurunu korumak için Hastane iç bölümlerinde düzeni bozacak hasta ve yakınlarına müdahale etmek, şüpheli kişileri süzebilmek, sabotaja karşı alınacak önlemler, bomba ve sair tehditlere karşı alınacak tedbirler, toplu eylemler karşısında uygulanacak hareket tarzı ile ilgili eğitimli ve tecrübeli kadro oluşturmak, bu konuda personele hastane güvenlik oryantasyonu verilerek konusunda tecrübeli özel güvenlik görevlileri yetiştirmek.

2- Özel güvenlik ekibine ek olarak hastane girişleri ve çıkışları, acil servis, poliklinikler idari katlar ve koridorların 24 saat kameralar ile izlenip, kayıt altına alınması, bu teknolojik güvenlik sistemleri sayesinde hastanelerin çeşitli bölümlerinde oluşabilecek hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi ve faillerinin yakalanması daha kolay bir şekilde sağlanmaktadır.

3- Sağlık kuruluşunda firmamızca görevlendirilen özel güvenlik görevlisi gerekli psikolojik değerlendirme, meslek içi eğitim ve bir dizi testten geçerek göreve başlamaktadır. Firmamıza özel hastane güvenliği oryantasyon uygulamaları ile bu şekilde risk ve tehlike karşısında hazır özel güvenlik görevlileri yetiştirilmektedir.

Tüm bu ilkeler dahilinde Hastane yönetimince alınan karar ve kuralların uygulanabilmesi için, öngörülen bölge ve belirlenen saatler arasında gözetim, denetim ve kontrol görevi firmamızca büyük bir hassasiyetle yerine getirilmektedir.

T90 Güvenlik  Hastane güvenlik hizmetleri alanında çalışan özel güvenlik personelini hastanelere özel güvenlik eğitimini en iyi şekilde almış, Özel Güvenlik mevzuatı hakkında kapsamlı bilgi sahibi olan, yetki ve sorumluluklarının bilincinde, etkili oryantasyon çalışmaları nedeniyle muhtemel durumlara hazırlanmış, görevi başında olduğu sürece kurumu, kurumun güvenilirliğini ve imajını temsil ettiğinin farkında güvenlik görevlisi yetiştirir.

Hastane güvenlik hizmetleri kapsamında verilen hizmet içi eğitim şu başlıklardan oluşur :
 • Hastanelerde yaşanabilecek güvenlik sorunları ve çözümleri
 • Konu ile ilgili Özel Güvenlik mevzuatı
 • Şüphelileri ve şüpheli durumları görebilme yeteneği
 • Olası acil durumlarda soğukkanlılıkla problem çözme kabiliyeti
 • Tüm bunları yaparken hasta, hasta yakınları, ziyaretçileri ve hastane çalışanlarını rahatsız etmeme
 • Müşteri ilişkileri
 • Etkin iletişim
Hastane güvenlik çalışanı eğitimi

Hastane özel güvenlik görevlisi olarak çalışacak personelimize hukukçular, doktor ve sağlık sektörü çalışanları, özel birimlerde ve operasyon timlerinde görev yapan TSK ve Emniyet mensupları eğitim vermekte olup, herbiri konusunda uzman, operasyon ve yoğun eğitim tecrübelerine sahip, kendi ve güvenlik sektöründe deneyimli kişilerdir. Bu eğitim hastane güvenlik hizmetlerine özgü eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, çalışan özel güvenlik görevlilerinin hastane güvenliği hakkındaki temel bilgi eksikliklerini giderir.

Prensip olarak teorik ve uygulamalı verilen hastane güvenlik görevlisi oryantasyon eğitimi konuları şunlardır :
 • Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Sorumluluk ve Hukuki Mevzuat)
 • Güvenlik Tedbirleri
 • Silah Bilgisi ve Atış (İhtiyaca göre)
 • Patlayıcı Maddeler hakkında bilgiler
 • Olay Yeri Koruma
 • Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları hakkında bilgiler
 • Hastane Suçları
 • Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve alınması gereken önlemler
 • Örnek Olay Çalışmaları (Hukuki ve Mesleki Teknik, Taktik ve Analizler)
 • Acil Durum Planları ve Prosedürleri
 • Özel Güvenlik Etiği
 • İletişim Teknikleri

T90 Güvenlik; hastane güvenlik görevlisi oryantasyon uygulaması ve ilgili seminerler sayesinde en etkin hastane güvenlik hizmeti sunarak müşteri memnuniyeti sağlamayı kendine hedef edinmiştir.