Güvenlik Risk Danışmanlığı

İster kendi bünyenizde oluşturduğunuz Güvenlik Ekibinizin, isterse dış kaynak kullanımı ile sağladığınız güvenlik hizmetinizin yeterliliğini belirlenebilmesi amacıyla tesisinizin Fiziki güvenlik, Yangın ve yangına karşı alınacak tedbirler, Risk Analizlerinin hazırlanması, Güvenlik sistem etkinliğinin ölçümü ve raporlanması hususlarında Güvenlik Danışmanlığı hizmetini sunmaktayız.