T90 Güvenlik

Otel, Tatil Köyü, Marina Güvenliği

Otel, Tatil Köyü ve Marina Güvenlik Hizmetleri

Turizm, konaklama emniyeti ve otel güvenlik hizmetleri konularında, turizm sektöründe otel, seyahat, tur, organizasyon, konferans ve tüm turistik etkinliklerde; Hırsızlık, gasp, darp gibi kanun dışı olaylara karşı bu konuda deneyimli özel güvenlik personeliyle 5188 sayılı yasa çerçevesinde hizmet verilmektedir.

T90 Güvenlik;  tesiste diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine otele ve otelciliğe özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği elemanlara sürekli meslek içi eğitim veren bir firmadır.

Otelcilik sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi irdeleyen T90 Güvenlik, otel ve tatil köyü  güvenliğinde sıkça görevli değiştirmeye karşı olup, teknik ve taktik açısından zorunlu rotasyon değişiklikleri dışında konuya ve tesise hakim, otel kültürünü edinmiş personelle otel güvenlik hizmeti verir. Bu bağlamda turizm sektöründe; Azimli, kararlı, profesyonel, dürüst ve otel yönetimi ile koordineli bir şekilde çalışmak en önemli prensibimizdir.

Otel güvenlik hizmetleri ve Turizm güvenliği hakkında genel görüşlerimiz ile çalışma tarzımız :

Turistik tesis veya otelin ününe, emniyet ve güvenlik zaafiyetinden daha çok hiçbir şey zarar veremez. Otel güvenliği ise otelin kapısının eşiğinde son bulmaz. Etkinlikler ve konaklama yerleri yerel çevrenin bir parçası olup, yüksek standartta iyi müşteri hizmeti veren tesislerin “en güvenli iş yeri olma eğilimi” herkesçe malumdur. Yetersiz müşteri hizmeti sağlayan turizm işletmeleri ise “konuklarının iyiliğinin umurlarında olmadığı” mesajını gönderirler. Öte yandan, çalışanların misafirlerle ilgilenme zorunuluğu bulunan iş yerlerinden olan oteller, daha da güvenli olmak zorundadırlar. Güvenli ortamı yaratmak için “iyi misafir emniyeti ve güvenliği prosedürleri” ilk adımdır.

Otelcilikte bazen yöneticiler sezon nedeniyle bir tek özgeçmiş belgesi ile insanları işe almak zorunda kalmaktadır. Oysa, örneğin, tesis görevlilerinin bir kısmının müşteri odalarına girişi serbesttir ve genellikle müşterilerin ne zaman odada olup olmadığını bilirler. T90 özel güvenlik görevlileri, genellikle kimlerin misafirlerin odasına giriş izinleri olduğunu ve çalışanların önceden suç dosyası olup olmadığı hakkındaki bilgileri de (müessese tarafından görev, yetki ve izin verildiği takdirde) takip etmek zorundadır. İyi bir turizm güvenliği sağlamak amacıyla T90 Güvenlik görevlileri her bir çalışanın fotoğraf ve kimliği ile her elemanın hangi anahtarlara sahip olduğunu bilmelidir.

T90 Güvenlik,  personelinin turizm güvenlik korumasında iyi yetişmesini sağlar, sürekli güvenlik güncellemelerini verir, müşteri ve misafirler ile turizm ve otelcilik kültürü yönünden aynı dili konuştuklarına emin olur. Zira sıklıkla çalışanın, hizmette bulunduğu kişilerle yeterli ve gerekli iletişimi kuramadığı için güvenlikte sorun oluşabileceği hususu mesleki tecrübelerimiz ile sabittir.

Otel güvenlik hizmetleri sadece fiziki güvenlikten ibaret değildir. Çoğu otel müşterisi onlara verilen otel kitapçıklarındaki güvenlik maddelerini acil durumlarda dahi okumaz. T90, Otel güvenlik programını tasarlar, müşterilerin kendileri için ihtiyatlı davranmayacaklarını varsayarak planlama yapar, bu konuda dilenirse ayrıca güvenlik danışmanlığı hizmetini titizlikle verir.

Bu danışmanlık hizmeti çerçevesinde; T90 Güvenlik şirketi oteldeki misafirlerin kültürel alışkanlıkları ve gelenekleri hakkında otel yönetiminden bilgi toplar. Personelini bu konuda oryantasyona tabi tutar. Güvenliğin ve Otel Yönetiminin sadece tesisi değil otel misafirlerinin kültürel ihtiyaçlarını da karşılayan güvenlik şablonları geliştirmeleri zorunludur.

T90 Güvenlik, Otel güvenlik görevlileri ile yerel Emniyet teşkilatının bağlantısını kurar. Yerel Emniyet müdürlüğü (Polis veya Jandarma), istenmeyen bir olay meydana geldiğinde, otelde neyin nerde olduğunu personelimizden kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmelidir. Firmamızca yapılan düzenli gözden geçirmeler ve toplantılar hem zamanı ve yaşamları korumakta ve hem de olası tehlikeleri asgariye indirmeyi hedeflemektedir.

Otel Güvenlik Sistemleri

Tesis ve misafir koruması için gerekli güvenlik donanımını kullanabilen T90 görevlileri, giriş-çıkış kapılarının alarmlarını, şifreli yerlerde kimlerin şifreleri kullanabileceği veya bunları yayabileceği konuları üzerine sıkı kontroller yapar. Asansörler dahil güvenlik kameralarını sürekli kontrol eder ve tehlike anında “güvenli alan” planlaması yaparak, genel güvenlik sisteminde ne gibi değişikliklerin gerekli olduğuna karar vermek için düzenli donanım denetimi yapar.

Bu bilgiler çerçevesinde T90 Güvenlik görevlisi şunları çok iyi bilir;
Otellerin çöpün atıldığı alanların dahi korunmaları gerekir.
Tüm park yerlerinin aydınlatılmış olmasına dikkat edilir.
Otelin havalandırma sistemi kontrol edilir.
Tüm yangın çıkışları acil çıkışa uygun mu? Bir terörist saldırısı veya yangın durumunda misafirler otelin çatısından tahliye edilebilir mi? Varsa Helikopter pisti müsait mi? Otelin ani elektrik kesintisi durumunda elektriksiz tahliye planını var mı? gibi…

Tüm bunlara ek olarak, otel güvenlik hizmetleri departmanında çalışan personelimiz günümüz uluslararası turizm dünyasında yabancı dil konuşan misafirlerle iletişim için ve zorunlu durumlarda onları yönlendirebilecek seviyede yabancı dil bilen özel güvenlik sertifikalı kişilerden seçilirler.

T90 Güvenlik,  otel güvenliği personeli olarak çalışacak görevlilerde;

 • Otellerde yaşanan güvenlik problemleri ve çözümler konusunda tecrübe
 • Özel Güvenlik mevzuatı bilgisi
 • Şüphelileri ve şüpheli olayları sezebilme yeteneği
 • Olası acil vakıalarda sorunları soğukkanlılıkla  çözme kabiliyeti
 • Tüm bunları yaparken müşterileri rahatsız etmeme özelliği
 • Başarılı Müşteri ilişkileri yeteneği
 • Etkin iletişim

Özellik ve niteliklerinin bulunmasını sağlar. Ayrıca;

Profesyonel otel güvenliği eğitiminde şu konulara ağırlık verilir; 

 • Özel Güvenlik Hukuku (Yetki, Sorumluluklar ve Yasal Mevzuat)
 • Güvenlik Önlemleri
 • Silah Bilgisi ve Atış (İhtiyaca Göre)
 • Patlayıcı Maddeler ve Yangınlar
 • Olay Yeri Koruma
 • Otel Güvenlik Sistemleri ve Güvenlik Cihazları
 • Otel Suçları (Özellikle resepsiyon alanları, nakit taşıma, kredi kartı sahtekarlığı ve genel konuk güvenliği)
 • Risk Analizi, Tehdit Değerlendirmesi ve alınması gerekli tedbirler
 • Örnek Olay Pratik Çalışmaları (Hukuki ve Mesleki [Teknik, Taktik])
 • Sivil Savunma
 • Acil Durum Planlaması ve Acil durum prosedürleri
 • Hotel işletmesi ve Özel Güvenlik Etiği uyarlaması
 • İlkyardım
 • İletişim Teknikleri